Τα παιδικά δόντια είναι τόσο σημαντικά όσο και τα μόνιμα. Το να θεωρείται ότι κάποια στιγμή θα αλλαχτούν και δε πρέπει να τα προσέχουμε, είναι λανθασμένο.

Είναι σημαντικά:σημαντικά

  • στη μάσηση της τροφής όσο και στην ομιλία,

  • στη διατήρηση των χώρων για τα μόνιμα δόντια (αν ένα παιδικό δοντάκι αφαιρεθεί νωρίτερα λόγω τερηδόνας, το καινούριο δε θα έχει χώρο να φυτρώσει)

  • στη σωστή ανάπτυξη των γνάθων και του προσώπου,

  • στην εμφάνιση και το χαμόγελο του παιδιού.

Αντιθέτως τα τερηδονισμένα (χαλασμένα) νεογιλά δόντια:

  • δημιουργούν ένα μολυσμένο περιβάλλον στο στόμα,

  • επηρεάζουν τη γενική υγεία του παιδιού (δυσχέρεια μάσησης, ομιλίας, πόνος, απώλεια βάρους),

  • μπορεί να προκαλέσουν αποστήματα που χρήζουν φαρμακευτικής αντιμετώπισης με αντιβιοτικά ή και εισαγωγής στο νοσοκομείο.