Τα πρώτα μόνιμα δόντια φυτρώνουν συνήθως στην ηλικία των 6 ετών.μόνιμα δόντια

Χρονοδιάγραμμα:

Οι αλλαγές των δοντιών ξεκινάνε με την απόπτωση των δυο κάτω κεντρικών τομέων στην ηλικία των 6-7 ετών. Τη θέση τους καταλαμβάνουν οι αντίστοιχοι μόνιμοι. Τα τελευταία δόντια που αλλάζουν σε ένα παιδί είναι οι δεύτεροι παιδικοί γομφίοι (τραπεζίτες) που αντικαθίστανται από τους δεύτερους προγόμφιους.

Μέχρι τα 8 αλλάζουν τα 8 μπροστινά δόντια (κοπτήρες), 4 πάνω και 4 κάτω και φυτρώνουν οι 4 πρώτοι μόνιμοι γομφίοι. Απο την ηλικία των 10 εως 12 ετών αλλάζουν τα υπόλοιπα 12 δόντια. Έπειτα φυτρώνουν οι προγόμφιοι, οι κυνόδοντες και οι δεύτεροι μόνιμοι γομφίοι. Μετά τα 18 φυτρώνουν και οι τρίτοι μόνιμοι γομφίοι (φρονιμίτες).

Βίντεο