Η Παιδοδοντιατρική είναι η ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα της οδοντιατρικής. Είναι αναγνωρισμένο από διεθνή πανεπιστήμια και για την απόκτησή του απαιτείται τριετές πρόγραμμα σπουδών.Ο παιδοδοντίατρος έτσι εξασφαλίζει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία πάνω στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των οδοντιατρικών προβληματών των παιδιών, των εφήβων και των ατόμων με αναπηρία.

Ο βασικός στόχος είναι να παρέχονται υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες στους μικρούς ασθενείς. Αποσκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν τυχόν άγχη και φοβίες. Χρησιμοποιείται ειδικό λεξιλόγιο και ιδιαίτερες ψυχολογικές τεχνικές που περιγράφουν τη θεραπεία,  κάνωντας την όλη διαδικασία απλή, κατανοητή και αποδεκτή.

Το παιδί εμπιστεύεται με τον τρόπο αυτό τον παιδοδοντίατρο και δημιουργείται μια αμφίδρομη ειλικρινής σχέση.

Η κατάλληλη διαμόρφωση του παιδοδοντιατρείου είναι πολύ βασική στη δημιουργία ενός κλίματος, προσαρμοσμένο στις παιδικές ανάγκες. Πρέπει να αποτελεί χώρο ευχάριστο και φιλικό, όπου το παιδί θα νοιώθει οικεία. Ακόμα και τα παιδιά με αναπηρία μπορούν να προσεγγιστούν από τον Παιδοδοντίατρο με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική συνεργασία και να περιοριστεί η ανάγκη χρήσης καταστολής ή γενικής αναισθησίας.

Η παιδοδοντιατρική, με τη σωστή προσέγγιση του παιδιού, διαμορφώνει άριστους μελλοντικούς οδοντιατρικούς ασθενείς. Έτσι τονίζεται το ενδιαφέρον τους για τη προστασία της στοματικής υγείας σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Πηγή: Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρία